Zena whistle Ti-cloud

Zena cake met 36 schoten. Felle fluiters gaan over in Ti-chrysanthemum, in waaiervorm geschoten.